İlkelerimiz

İlkelerimiz değerlerimizdir.

İlkelerimiz

İnsana ve Çevreye Duyarlı

İnsana ve Çevreye Duyarlı

Çalışanlarımız ve paylaşım içerisinde olduğumuz tüm insanlar bizim için değerlidir. Şirketimize katılan her bireyin kendisini geliştirmesini destekleyen, güvenli , insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. İletişim halinde olduğumuz herkes bizim için çok kıymetli ve onları paydaşımız olarak görüyoruz. Bu nedenle işimizi dürüst ve ahlaki bir biçimde, başkalarının fikir ve ideallerine her zaman saygı duyarak yürütmenin maksimum gayreti içerisindeyiz. Toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde, ülkemize, insanına, doğasına, eğitimine, bilim ve sanatına, kültürüne sosyal yaşamına hizmet etmeyi görev biliriz. Şirket olarak çevreyi kirletecek , zarar verecek her türlü eylemin karşısında hareket ederiz.

Müşteri Odaklı

Müşteri Odaklı

Müşterilerimiz en değerli varlığımızdır. Verdiğimiz hizmetin kalitesinin müşterilerimizin mutluluğunda ve başarısında etkili olduğunun bilincindeyiz. Şirket olarak bizlerin başarısıda ancak bu anlayışla mümkün olacaktır. Bu nedenle; önce müşteri anlayışıyla hareket ederek, müşteri odaklı yönetimi benimsemekte ve müşterilerimize en doğru hizmeti, en kısa sürede sunmaya çalışmaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli takip ederek , bunları aşacak bizi onlar için vazgeçilmez yapacak stratejiler geliştiririz.

Teknolojiyi Takip

Teknolojiyi Takip

Günümüz dünyasında doğru ve yerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin işimizi çok kolaylaştıracağının ve bu sayede ürün – hizmet kalitemizi artırarak çok daha geniş kitlelere hizmet götürebileceğimizin bilincindeyiz. Bu nedenle işimizle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırım planlarımız içerisinde sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Operasyonel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturarak hizmet kalitesinin artırılması için yeni teknolojilerin takibi elbetteki kaçınılmazdır. Tüm çalışanlarımızın da işlerini yaparken teknolojiyi yerinde, doğru ve zamanında kullanacakları bir çalışma ortamı için gayret gösterdiklerine inanıyoruz.

Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı

Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı

Şirket olarak nesiller boyu sürdürülebilir olmak için istikrarlı, sağduyulu , planlı ve tutarlı politikalar izleyerek sürekli kendimizi ve yönetim anlayışımızı sorgularız. Devamlı geliştirmek için çaba harcarız. Strateji ve politikalarımızı uzun vadeli hazırlar, finansal gücümüzü ve insan kaynağımızı doğru, etik ve yönetim ilkelerine uygun planlarız

Adil Olmak

Adil Olmak

Adil olmak bizim için çok önemlidir. Hiçbir bireyi, dil, din, ırk vb. nedenlerle ayırmayız. Etkileşim içinde bulunduğumuz herkese saygılı ve adaletle muamele ederiz. Başarının karşılığı ölçülebilir performans kriterleridir. Tüm çalışanlarımız , şirket hedeflerine uyumlu, bireysel ve takım hedefleriyle ölçülür ve bu sonuçlara bağlı şirket içerisindeki ödül ve kariyer imkanlarından eşit fırsatla yaralanır.